Seldingermötet­

Utställare 2022

 

Tack för att ni väljer att ställa ut under Seldingermötet, 19 - 20 maj 2022 i Borgholm!

 

 

En teknisk utställning kommer att pågå under mötet och koordineras genom MedKonf. Det finns tre olika alternativ på utställningsplats.

 

Alt 1: 2 kvm i två dygn + 1 representant: 8250 kr

Alt 2: 6 kvm i två dygn + 2 representanter: 20900 kr

Alt 3: 10 kvm i två dygn + 3 representanter: 33000 kr

 

 

Företaget faktureras och SSVIR önskar att fakturan betalas senast förfallodatumet.

Extra representanter 4.000 kr, efter 15 mars 2022, är representant-/kursavgiften 4.500 kr.

Luncher, för- och eftermiddagskaffe samt middag ingår i deltagaravgiften.

 

OBS att anmälan är bindande!

 

Anmälan

Klicka här för att anmäla utställning

 

Anmälan av representanter

Klicka här för att anmäla representanter som deltar vid mötet

 

Hotellbokning

Se under anmälan

 

Kontakt

Vid frågor mejla till MedKonf AB eller ring 0737-029402. Kontaktperson för utställare är Kjerstin Ädel Malmborg, MedKonf AB.

 

 

 

Anmälan utställning

Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet Webbansvarig: Medkonf AB

Arrangörer

Information

Friskrivningsklausul: Organisationskommittén och MedKonf AB ansvarar inte för några skador eller förlorade ägodelar tillhörande deltagare eller medföljande, ej heller förlorat eller skadat bagage och/eller personliga tillhörigheter.

Allmän information