Seldingermötet­

Utställare 2022

Bjarnason, Haraldur – Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

 

Bruzelius, Maria – Karolinska universitetssjukhuset, Solna

 

Gerwins, Pär – Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Eriksson, Lars-Gunnar – Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Pärsson, Håkan – Länssjukhuset, Kalmar

 

samt Seldingersällskapets styrelse

 

Fakultet 2022

Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet Webbansvarig: Medkonf AB

Arrangörer

Information

Friskrivningsklausul: Organisationskommittén och MedKonf AB ansvarar inte för några skador eller förlorade ägodelar tillhörande deltagare eller medföljande, ej heller förlorat eller skadat bagage och/eller personliga tillhörigheter.

Allmän information