Seldingermötet­

Utställare 2022

Preliminärt program 2021

Ur programmet: 

 

Haraldur Bjarnason 

  • Acute DVT, thrombolysis, thrombectomy devices
  • IR management of chronic venous obstruction

 

Håkan Pärsson 

  • Surgical management of iliacofemoral DVT

 

Maria Bruzelius 

  • Coagulation/anticoagulation

 

Demo Dellagrammaticas

  • Upper extremity DVT and TOS

 

Pär Gerwins 

  • MR Venography

 

Olle Haller 

  • CT Venography

 

Frans Bjellerup 

  • Venous stents ­

 

Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet Webbansvarig: Medkonf AB

Arrangörer

Information

Friskrivningsklausul: Organisationskommittén och MedKonf AB ansvarar inte för några skador eller förlorade ägodelar tillhörande deltagare eller medföljande, ej heller förlorat eller skadat bagage och/eller personliga tillhörigheter.

Allmän information