Seldingermötet­

Utställare 2022

Program 2022

Ur programmet: 

 

Haraldur Bjarnason 

  • Lower extremity endovascular venous thrombectomy; past, present and future
  • Endovascular management of post-thrombotic venous obstruction of the IVC and iliac veins

 

Håkan Pärsson 

  • Acute and chronic veno-occlusive disease. Clinical presentation and natural history

 

Maria Bruzelius 

  • Koaulation och antikoagulation vid DVT och venösa interventioner

 

Pär Gerwins  

  • Intravaskulärt ultraljud (IVUS) vid venösa interventioner 
  • MR Venografi

 

Per Thunswärd

  • CT Venografi: Scanparametrar, kontrastvolym och delay

 

Charlotte Sandström

  • Interventionell radiologi vid massiv lungembolism


­

 

Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet Webbansvarig: Medkonf AB

Arrangörer

Information

Friskrivningsklausul: Organisationskommittén och MedKonf AB ansvarar inte för några skador eller förlorade ägodelar tillhörande deltagare eller medföljande, ej heller förlorat eller skadat bagage och/eller personliga tillhörigheter.

Allmän information