Seldingermötet­

Anmälan utställning

Utställare 2024

 

Tack för att ni väljer att ställa ut under Seldingermötet,

23 - 24 maj 2024 i Karlstad!

 

 

En teknisk utställning kommer att pågå under mötet och koordineras genom MedKonf. Det finns tre olika alternativ på utställningsplats.

 

Alt 1: 4 kvm i två dygn + 1 representant: 12.000 kr

Alt 2: FULLBOKAT 6 kvm i två dygn + 2 representanter: 20.000 kr

Alt 3: FULLBOKAT 10 kvm i två dygn + 3 representanter: 32.000 kr

 

 

Företaget faktureras och SSVIR önskar att fakturan betalas senast förfallodatumet.

Extra representanter 4.000 kr, efter 15 mars 2024, är representant-/kursavgiften 4.500 kr.

Luncher, för- och eftermiddagskaffe ingår i deltagaravgiften. 

 

OBS att anmälan är bindande!

 

Anmälan

Klicka här för att anmäla utställning

 

Anmälan av representanter

Klicka här för att anmäla representanter som deltar vid mötet

 

Hotellbokning

Se under anmälan - boka här!

 

Kontakt

Vid frågor mejla till MedKonf AB eller ring 0737-029402. Kontaktperson för utställare är Kjerstin Ädel Malmborg, MedKonf AB.

Arrangörer

Allmän information

Information

Friskrivningsklausul: Organisationskommittén och MedKonf AB ansvarar inte för några skador eller förlorade ägodelar tillhörande deltagare eller medföljande, ej heller förlorat eller skadat bagage och/eller personliga tillhörigheter.

Ansvarig utgivare: Seldingersällskapet Webbansvarig: Medkonf AB